» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Budżet Partycypacyjny » Budżet Partycypacyjny na 2023 rok » Zgłoszone projekty

Sensoryczny plac zabaw i ogród dla dzieci z autyzmem – gmina Tarnowskie Góry - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.Lokalizacja projektu: gmina Tarnowskie Góry, teren Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnow­skich Górach.

Koszt szacunkowy projektu: 330 000 zł.

Opis projektu:

Sensoryczny plac zabaw i ogród przeznaczony będzie głównie dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami rozwoju. Celem realizacji projektu jest stworzenie w naszym mieście przestrzeni o dużej wartości dydaktycznej i poznawczej, pozwalającej na prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. O dobry rozwój fizyczny i umysłowy należy zadbać już od najmłodszych lat. Ułatwi to przebywanie na placu zabaw, który zostałby w efekcie realizacji projektu wyposażony w przyrządy do stymulacji sensorycznej. Korzystanie z takich urządzeń jest szczególnie korzystne dla dzieci ze spektrum autyzmu, ale także dla dzieci zdrowych będzie stanowiło bezpieczniejszą i atrakcyjniejszą alternatywę od placu zabaw w parku miejskim, ze względu na odpowiednio dobrane wyposażenie oraz brak starszych użytkowników. Poprzez dostarczanie wrażeń zmysłowych w kontrolowany sposób, dziecko z autyzmem ma możliwość „oswoić się” z nimi, doświadczyć tyle stymulacji, ile potrzebuje, pozbyć się poczucia niepewności lub lęku. Nowatorski obiekt przeznaczony będzie do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą poprzez dostarczanie wielu wrażeń zmysłowych. Miejsce sprzyjać będzie ogólnemu rozwojowi dzieci niepełnosprawnych na miarę ich indywidualnych możliwości, ale również relaksowi i integracji.

W skład placu zabaw wejdą urządzenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, które aktywizują małą i dużą motorykę, przygotowują do sprawniejszego funkcjonowania w przyszłości, a jednocześnie integrują całą rodzinę, która może korzystać z atrakcji razem z dziećmi. Oprócz huśtawek na placu zabaw znalazłyby się urządzenia takie, jak: eko-memory, koło optyczne, tablica magnetyczna z kulodromem, panel sensoryczny, ściana do pisania, głuchy telefon, huśtawka i karuzela dla dzieci niepełnosprawnych, huśtawka typu „gniazdo", domek ze zjeżdżalnią, piaskownica dla dzieci na wózkach inwalidzkich.

Urządzenia te wspomagają rozwój zmysłów, co jest szczególnie istotne dla dzieci ze spektrum autyzmu. Przydatne byłoby również zainstalowanie ławeczek dla rodziców. Teren będzie miejscem wypoczynku i wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi potrzebami. Każdy zakątek ogrodu ma pobudzać inne zmysły i wspomagać rozwój dzieci. Będą wydzielone zakątki ogrodu: ogród zapachu, dźwięku, dotyku, barw oraz ścieżka sensoryczna. Korzystanie z ogrodu zapobiegnie występowaniu i pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka.

Sensoryczny plac zabaw i ogród powstanie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelców Bytomskich 7. Teren jest własnością powiatu tamogórskiego, oddany w trwały zarząd na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

Rehabilitacja, zabawa i integracja nie powinna odbywać się tylko w zamkniętych pomieszczeniach, ale również w otoczeniu przyrody, wśród kwiatów, kolorów i zapachów. Plac zabaw i ogród sensoryczny ma ogromny, pozytywny wpływ na rozwój psychomotoryczny dzieci, zarówno zdrowych, jak i dotkniętych problemem autyzmu. W Polsce przez lata brakowało takich miejsc. Powoli zaczyna się to zmieniać, jednak w Tarnowskich Górach nie doczekaliśmy się jeszcze tego szczególnego wsparcia dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Sensoryczny obiekt w naszym powiecie będzie enklawą, gdzie dzieci mogą się oswoić i poczuć bardziej swobodnie. To poczucie bezpieczeństwa zapewni również ograniczenie przestrzeni: plac znajdował się będzie na ogrodzonym terenie, w pobliżu budynku szkoły specjalnej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom miejsce będzie także ciekawą atrakcją dla zdrowych dzieci.

Realizacja zadania pozwoli:

  • poprawić jakość życia i warunki funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez stworze­nie pierwszego na terenie powiatu, wyposażonego w specjalistyczne urządzenia, atrakcyjnego miejsca, dostosowanego do ich specyficznych potrzeb i sprzyjającego ich rozwojowi i rewalidacji,
  • zaspokoić potrzeby rodziców posiadających dzieci niepełnosprawne, zminimalizować ich po­czucie osamotnienia w problemie, stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, czy dzielenia się wsparciem emocjonalnym, dać poczucie, że ich problemy są dostrzegane i ważne dla lo­kalnego środowiska,
  • podnieść walory estetyczne oraz prestiż Tarnowskich Gór, jako miasta otwartego na potrze­by osób niepełnosprawnych,
  • stworzyć bezpieczne, ogólnodostępne miejsce do zabaw i integracji, ale przede wszystkim sprzyjające szeroko rozumianej terapii i usprawnianiu.

Nowatorski i pierwszy tego rodzaju obiekt w powiecie będzie przeznaczony nie tylko dla podopiecznych Stowarzyszenia Pomoc Osobom Niepełnosprawnym "Pomocna Dłoń" w Tarnowskich Górach, ale dla wszystkich dzieci z terenu powiatu tarnogórskiego posiadających różnego rodzaju niepełnosprawności. Po zakończeniu realizacji będzie on ogólnodostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-18:00 i zostanie opatrzony tabliczką informacyjną. Dzieci będą mogły korzystać z placu pod opieką rodziców lub opiekunów. Sensoryczny plac zabaw i ogród służyć będzie przede wszystkim dzieciom ze spektrum autyzmu i zaburzeniami rozwojowymi, ale także dzieciom sprawnym, które będą mogły ze swoimi rodzicami korzystać z urządzeń zainstalowanych w tym miejscu. Urządzenia i miejsca stymulujące zmysły działają korzystnie nie tylko na osoby z zaburzeniami, dlatego odbiorcami projektu mogą być również zdrowi młodzi mieszkańcy powiatu tarnogórskiego.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Anna Konieczko

Data wprowadzenia: 2022-05-10

Wyświetleń: 428

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2022-03-29
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2022-05-10
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2022-05-10
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK