» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Budżet Partycypacyjny » Budżet Partycypacyjny na 2023 rok » Zgłoszone projekty

Nowoczesna "zebra" - aktywne przejście dla pieszych przy Centrum Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim – gmina Miasteczko Śląskie - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.Lokalizacja projektu: gmina Miasteczko Śląskie, ul. Dworcowa, przejście dla pieszych przy Centrum Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 1.

Koszt szacunkowy projektu: 250 000 zł

Opis projektu:

Aktywne przejście dla pieszych to inteligentne przejście dla pieszych oraz radarowe wyświetlacze prędkości. Aktywne przejście jest alternatywą do wzbudzanych przejść dla pieszych wyposażonych w sygnalizację świetlną. Inteligentne przejście dla pieszych zapewnia pieszemu większe bezpieczeństwo w sytuacji przejścia przez przejście, a kierującym zapewnia natychmiastową informację na temat obecności pieszego na przejściu. Przejście nie działa w sposób ciągły, lecz uaktywnia się, gdy pieszy znajdzie się w pobliżu. W odpowiedniej odległości od przejścia radarowe wyświetlacze prędkości, odpowiedzialne za pomiar prędkości nadjeżdżającego pojazdu, wyświetlają wynik prędkości, na zielono w przypadku nie przekroczenia, lub na czerwono - gdy kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość.

W skład systemu wchodzą następujące elementy:

 • Aktywne punktowe elementy najezdniowe LED dwustronne w ilości 14 sztuk,
 • Czujniki ruchu wraz z uchwytami do regulacji zasięgu aktywacji systemu w obrębie przejścia,
 • Czujnik ruchu podtrzymujący pracę systemu,
 • Szafa sterownicza, akumulator,
 • Moduł dźwiękowy (komunikaty głosowe np. patrz w lewo/prawo),
 • Znaki D6 (Przejście dla pieszych) w ilości 2 sztuk,
 • Lampy ostrzegawcze w ilości 2 sztuk nad znakiem D-6,
 • Panele fotowoltaiczne,
 • Moduł dźwiękowy (komunikaty głosowe np. patrz w lewo/prawo),
 • Pasy biało-czerwone wykonane w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy,
 • Radarowe wyświetlacze prędkości zasilane solarnie w ilości 2 sztuk.

Główne zalety aktywnego przejścia dla pieszych:

Większe bezpieczeństwo pieszego na przejściu dla pieszych. Zsynchronizowany system pulsujących świateł poziomych (aktywne punktowe elementy odblaskowe zamontowane w przejściu) oraz pionowych (lampa ostrzegawcza nad znakiem przejścia dla pieszych -D6) zwiększa widoczność pieszego na przejściu.

Większa widoczność pieszego na przejściu z dużej odległości. System pulsujących świateł informuję kierowcę o aktywności pieszego na przejściu, gdy ten znajduje się w odległości 200 m od nadjeżdżającego auta. Ma to szczególne znaczenie w przypadku złej widoczności, np. podczas opadów deszczu. To umożliwia kierowcy dostosowanie prędkości auta tak aby pieszy mógł bezpiecznie przejść przez przejście.

Szybsza reakcja kierowcy na aktywność pieszego na przejściu. System identyfikuje pieszego i aktywuje pulsujące światła w momencie, gdy pieszy zbliża się do przejścia. Kierowca szybciej reaguję na sygnały świetlne, jeśli są one aktywowane ruchem pieszego, a nie świeca przez cały czas.

Trwałość i skuteczność funkcjonowania elementów oznakowania. System zaprogramowany jest tak, aby dostosować czas pulsowania świateł do czasu, który potrzebny jest pieszemu na przejście przez przejście. Kierowca informowany jest o aktywności pieszego tak długo jak długo pieszy znajduje się na przejściu. System wyłącza pulsujące światła dopiero po zejściu pieszego z przejścia.

Radarowy wyświetlacz prędkości. Skuteczne narzędzie do walki z przekraczaniem dozwolonej prędkości Przekraczana prędkość jest wyświetlana na czerwono, a prędkość poniżej dopuszczalnej na zielono.

Projekt wykazuje potrzebę realizacji i ma służyć poprawie bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego każdej grupy wiekowej. Odbiorcami projektu będą: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, mieszkańcy okolicy, uczestnicy zajęć oraz odwiedzający Centrum Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim. Przejście przy CISIR charakteryzuje się wzmożonym ru­chem.

Projekt ma na celu:

 • Bezpieczne przejście pieszego przez jezdnię,
 • Informowanie kierowcy o zbliżaniu się przechodnia do przejścia dla pieszych,
 • Zmniejszenie prędkości i wyhamowanie pojazdu przed przejściem,
 • Niewielkim nakładem pieniężnym chronić zdrowie i życie ludzkie.

Koszt realizacji aktywnego przejścia jest tańszy od montażu klasycznej sygnalizacji świetlnej. System jest zasilany z własnego źródła ogniw fotowoltaicznych produkujących prąd ze Słońca, co wykazuje pozytywny wpływ na ochronę środowiska. W porównaniu z klasyczną sygnalizacją świetlną nie każę czekać pieszemu na zmianę światła, co jednocześnie umożliwi utrzymanie płynnego ruchu samochodowego.

Mieszkańcy Miasteczka Śląskiego widzą potrzebę przebudowy przejść dla pieszych oraz problem nagminnego przekraczania prędkości na ulicy Dworcowej, na której obowiązuje ograniczenie pręd­kości do 30km/h. Nadmierna prędkość jest tam przyczyną wypadków z udziałem rowerzystów. Tego typu rozwiązania, jak radarowy wyświetlacz prędkości coraz częściej widnieją na publicznych dro­gach. Psychologicznym zadaniem radarowego wyświetlacza prędkości jest wyświetlanie napisu ZWOLNIJ. Statystyki jednoznacznie pokazują ich skuteczność. Przekroczenia prędkości maleją a co za tym idzie zagrożenie wypadkowe zmniejsza się.


Osoba wprowadzająca dokument: Anna Konieczko

Data wprowadzenia: 2022-05-10

Wyświetleń: 235

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2022-03-29
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2022-05-10
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2022-05-10
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK