» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Budżet Partycypacyjny » Budżet Partycypacyjny na 2023 rok » Zgłoszone projekty

Bezpieczny pieszy – gmina Zbrosławice - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.Lokalizacja projektu: gmina Zbrosławie, remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej DP 32 75S ulica Tarnogórska w Kamieńcu.

 

Koszt szacunkowy projektu: 330 000 zł.

Opis projektu:

Projekt polega na wymianie zużytej i całkowicie wyeksploatowanej nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej DP 3275S ul. Tarnogórska w Kamieńcu, od budynku Urzędu Gminy do GOPS u o długości ok 580mb szer1,5 m, co daje ok 870 m2 nawierzchni do wymiany.

Istniejąca nawierzchnia składa się z popękanych betonowych płytek chodnikowych, miejscami występują ubytki i nierówności, co powoduje brak odpowiedniego spływu wód opadowych i roztopowych. Istniejący krawężnik, miejscami brak krawężnika, wymaga wymiany bądź korekty poprzez podniesienie go do odpowiedniej wysokości (zał. nr 1 - dokumentacja fotograficzna).

Przedsięwzięcie zakłada wymianę nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową, co poprawi walory estetyczne i umożliwi odpowiednie odwodnienie chodnika, a także poprawi komunikację zlokalizowanych przy jezdni posesji. Obecny stan chodnika sięga lat 60 XX wieku i jest w fatalnym stanie technicznym, miejscami wręcz niebezpieczny.

Chodnik jest ważnym ciągiem komunikacyjnym na terenie miejscowości Kamieniec, prowadzi do budynków użyteczności publicznej takich jak: Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, GOPS, sklep, kościół. Nowa nawierzchnia spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, szczególnie osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnym rodzicom z małymi dziećmi w wózkach. Poprawi także komfort poruszania się mieszkańców sołectwa, a także gminy Zbrosławice udających się do budynków użyteczności publicznej oraz turystom zwiedzającym i odwiedzającym dzieci przebywające w Ośrodku Leczniczo Rehabilitacyjnym ‘Pałac Kamieniec. Przyczyni się także do bezpiecznego dotarcia uczniów do szkoły.

Przy drodze powiatowej znajduje się staw z siedzibą Polskiego Związku Wędkarskiego, gdzie organizowane są różnego rodzaju zawody wędkarskie, w których biorą udział osoby przyjezdne z okolicznych miejscowości.

Wymiana nawierzchni chodnika przyczyni się do zmiany wizerunku wsi, gminy i powiatu, poprawi komfort i zwiększy bezpieczeństwo pieszych.


Osoba wprowadzająca dokument: Anna Konieczko

Data wprowadzenia: 2022-05-10

Wyświetleń: 410

Załączniki:
1) zdjęcie 1 Wprowadził: Anna Konieczko, Dnia: 2022-03-29, Pobrań: 430, Typ: PDF, Rozmiar: 300.79 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2022-03-29
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2022-05-10
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2022-05-10
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK