» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Sprawozdawczość » 2022 rok » Sprawozdania finansowe

Tytuł:  Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa oraz Informacja dodatkowa za rok 2022.

Załączniki:
1) Informacja dodatkowa za 2022r. Typ: PDF, Rozmiar: 5139.29 KB
2) Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień 31.12.2022r. Typ: PDF, Rozmiar: 270.67 KB

Data wprowadzenia: 2023-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022r.

Załączniki:
1) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022r. Typ: PDF, Rozmiar: 260.48 KB

Data wprowadzenia: 2023-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.

Załączniki:
1) Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r. Typ: PDF, Rozmiar: 273.43 KB

Data wprowadzenia: 2023-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022r.

Załączniki:
1) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022r. Typ: PDF, Rozmiar: 265.76 KB

Data wprowadzenia: 2023-05-08

WIĘCEJ »
POWRÓT