» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » archiwalne » 2023 rok

Sesja w dniu 29 sierpnia 2023 rokuData: 29 sierpnia 2023 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 20 czerwca 2023 roku.
4. Informacja dotycząca działalności Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach, ze szczególnym uwzględnieniem wyniku finansowego Spółki za 2022 rok oraz zadań inwestycyjnych i dostosowania WSP S.A. do wymogów określonych w stosownym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2023 roku (druk nr 32/2023).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok (druk nr 42/2023).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028 (druk nr 43/2023).
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok (druk nr 40/2023).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Zarządu Województwa Śląskiego o zaliczenie drogi powiatowej nr 3250 S w gminie Kalety do kategorii dróg wojewódzkich (druk nr 41/2023).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym bez zachowania okresu wypowiedzenia (druk nr 39/2023).
11. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
13. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
14. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Administrator Danych Osobowych informuje wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Wejście na salę obrad jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację oraz rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego.
Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2023-08-22

Wyświetleń: 357

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2023-08-22

« POWRÓT

WYDRUK