» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 264/1787/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i placówki

Symbol: 264/1787/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 264/1786/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 264/1786/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 264/1785/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.

Symbol: 264/1785/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-07

WIĘCEJ »
POWRÓT