» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 266/1798/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 117/852/2004 Zarządu Powiatu z dnia 29.09.2004 r. w sprawie określania stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości zmieniona Uchwałą nr 201/1363/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12.12.2005 r.

Symbol: 266/1798/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 266/1797/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu na najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego oraz opłat za udostępnianie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

Symbol: 266/1797/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 266/1796/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 212/1441/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie: przyjęcia „Procedury udostępniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych.”, zmienionej Uchwałą nr 214/1456/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 lutego 2006 roku.

Symbol: 266/1796/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 266/1795/2006 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzania likwidacji ruchomości zbędnych do realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego”

Symbol: 266/1795/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 266/1794/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przetargowego sprzedaży ruchomości zbędnych stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego”

Symbol: 266/1794/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 266/1792/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobu Powiatu Tarnogórskiego działki gruntu położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Szwedzkiej 2.

Symbol: 266/1792/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-07

WIĘCEJ »
POWRÓT