» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 stycznia 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 9/39/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tarnowskich Górach.

Symbol: 9/39/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 9/41/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na wykonanie nakładek na wybranych odcinkach ulic w roku 2007.

Symbol: 9/41/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 9/40/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych w latach 2007-2008.

Symbol: 9/40/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 9/38/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach.

Symbol: 9/38/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 9/37/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem aplikacyjnym p.n. „Plener artystyczny interdyscyplinarny Pod-Nad dla uczestników z kraju i z zagranicy” w ramach Programu Operacyjnego 2007 - „ Rozwój Inicjatyw Lokalnych”

Symbol: 9/37/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 9/36/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem aplikacyjnym p.n. „Dokumentacja techniczna dla Centrum Edukacji i Kultury Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego 2007 - „ Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkół Artystycznych”

Symbol: 9/36/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 9/35/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem aplikacyjnym p.n. „Muzyka w zabytkach Powiatu Tarnogórskiego” w ramach Programu Operacyjnego 2007 - „ Promocja Twórczości”

Symbol: 9/35/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 9/34/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie przystąpienia do projektu Galerii „Pod-Nad” w Tarnowskich Górach pod nazwą „Letnie warsztaty plastyczne dzieci i młodzieży”, składanego we wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Operacyjnego 2007 - Rozwój Inicjatyw Lokalnych.

Symbol: 9/34/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 9/33/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał II i III sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 9/33/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 9/32/07 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2007 w dziedzinie kultury, sztuki, turystki i krajoznawstwa

Symbol: 9/32/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 9/31/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej

Symbol: 9/31/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 9/30/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łubiu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na powiększeniu dwóch otworów okiennych poddasza elewacji frontowej pałacu w Łubiu.

Symbol: 9/30/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-12

WIĘCEJ »
POWRÓT