» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 11/47/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2007 rok z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 11/47/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/46/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2007 rok z przeznaczeniem na zakup pojazdu wielofunkcyjnego do robót drogowych oraz samochodu dostawczego, przyczepy niskopodłogowej i walca drogowego

Symbol: 11/46/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/44/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 11/44/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/60/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie udzielenia Pani Irenie Ciosek, p.o. dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tarnowskich Górach, upoważnienia do zawarcia umowy finansowej na realizację projektu w ramach Akcji 1 programu „Młodzież” pt. „Historia regionu i sport drogą wspólnego porozumienia”.

Symbol: 11/60/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/59/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kotach, z przeznaczeniem na wykonanie pokrycia dachowego w kaplicy p.w. Bożego Grobu i Św. Medarda w Potępie, gm. Krupski Młyn, wpisanej do rejestru zabytków pod Nr A/636/66, na podstawie decyzji z dnia 28 maja 1966 roku.

Symbol: 11/59/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/58/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich w obrębie żeliwnego masztu wpisanego do rejestru zabytków pod Nr B/624/92, na podstawie decyzji z dnia 6 sierpnia 1992 roku, usytuowanego na terenie zabytkowego założenia parkowego w Świerklańcu

Symbol: 11/58/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/54/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9/39/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tarnowskich Górach.

Symbol: 11/54/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/53/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9/38/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach.

Symbol: 11/53/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/50/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Sposobu, trybu złożenia wniosku, terminów rozpatrywania wniosków oraz sposobu rozliczenia i kontroli realizacji zadania dotowanego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tarnowskich Górach”.

Symbol: 11/50/2006

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 11/50/2007 Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2007 r. - wniosek o dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ: ZIP, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2007-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/49/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej i określenia zasad jej funkcjonowania.

Symbol: 11/49/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/48/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/174/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2004 r. dotyczącej przyjęcia Regulaminu Dofinansowania Zadań ze Środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tarnowskich Górach.

Symbol: 11/48/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/45/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21, służebnością gruntową.

Symbol: 11/45/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/43/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: 11/43/2007

Data wprowadzenia: 2007-01-18

WIĘCEJ »
POWRÓT