» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja IV z dnia 30.01.2007r.

Tytuł:  Uchwała nr IV/59/200 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: zmiany do Uchwały Nr III/4/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 31.68 KB

Data wprowadzenia: 2007-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr IV/60/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich”

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr IV/58/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach- radnego Joachima Ganszyńca do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach czynności związanych z podróżą służbową.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr IV/57/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kotach, z przeznaczeniem na wykonanie pokrycia dachowego w kaplicy p.w. Bożego Grobu i Św. Medarda w Potępie, gm. Krupski Młyn, wpisanej do rejestru zabytków pod Nr A/636/66, na podstawie decyzji z dnia 28 maja 1966 roku.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr IV/56/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich w obrębie żeliwnego masztu wpisanego do rejestru zabytków pod Nr B/624/92, na podstawie decyzji z dnia 6 sierpnia 1992 roku, usytuowanego na terenie zabytkowego założenia parkowego w Świerklańcu.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr IV/55/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/174/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2004 r. dotyczącej przyjęcia Regulaminu Dofinansowania Zadań ze Środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tarnowskich Górach.

Data wprowadzenia: 2007-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr IV/54/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2007 rok z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr IV/53/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2007 rok z przeznaczeniem na zakup pojazdu wielofunkcyjnego do robót drogowych oraz samochodu dostawczego, przyczepy niskopodłogowej i walca drogowego

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21, służebnością gruntową.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr IV/51/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr IV/50/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany składu Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 7.33 KB

Data wprowadzenia: 2007-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr IV/49/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty- Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności komisji za 2006 rok.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 25.21 KB

Data wprowadzenia: 2007-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr IV/48/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2007 rok.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 11.81 KB

Data wprowadzenia: 2007-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr IV/47/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górachz dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie objęcia mandatu radnej Powiatu Tarnogórskiego przez Panią Katarzynę Klakla.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-02-02

WIĘCEJ »
POWRÓT