» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 13/68/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej.

Symbol: 13/68/2007

Załączniki:
1) Załącznik do uchwąły nr 13/68/2007 - kwestionariusz protokołu oceny oferty Typ: DOC, Rozmiar: 37.5 KB

Data wprowadzenia: 2007-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 13/70/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na remont budynku sali gimnastycznej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: 13/70/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 13/69/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach, Pani Małgorzacie Grzesiakowskiej.

Symbol: 13/69/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 13/67/2007 Zarządu Powiatu w Tarnogórskich Górach z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Tarnogórskiego na miesiąc luty 2007 roku

Symbol: 13/67/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 13/66/2007 Zarządu Powiatu w Tarnogórskich Górach z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: wykonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych

Symbol: 13/66/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-06

WIĘCEJ »
POWRÓT