» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2007 r.

Uchwała nr 14/73/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał IV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.Symbol: 14/73/2007

Uchwała nr 14/73/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 5 lutego 2007 roku

 

w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał IV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Dokonać podziału zadań związanych z realizacją uchwał IV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach podjętych w dniu 30 stycznia 2007 roku pomiędzy jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do uchwały nr 14/73/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 lutego 2007 roku.

 

Lp.

Nr uchwały:

Tytuł uchwały:

Jednostka lub wydział starostwa odpowiedzialne

za wykonanie uchwały

i osoba nadzorująca

1.        

IV/47/2007

w sprawie objęcia mandatu radnej Powiatu Tarnogórskiego przez Panią Katarzynę Klakla

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

2.        

IV/48/2007

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu                    w Tarnowskich Górach na 2007 rok

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

3.        

IV/49/2007

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności komisji za 2006 rok

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

4.        

IV/50/2007

w sprawie zmiany składu Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ – Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Wykonuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Nadzoruje:

Starosta Powiatu

5.        

IV/51/2007

w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego

Wykonuje:

Wydział Gospodarki Mieniem  

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu – Pani Krystyna Kosmala

6.        

IV/52/2007

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21, służebnością gruntową

Wykonuje:

Wydział Gospodarki Mieniem 

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu – Pani Krystyna Kosmala

7.        

IV/53/2007

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2007 rok z przeznaczeniem na zakup pojazdu wielofunkcyjnego do robót drogowych oraz samochodu dostawczego, przyczepy niskopodłogowej i walca drogowego

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

 

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

8.        

IV/54/2007

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2007 rok z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

 

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

9.        

IV/55/2007

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/174/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2004 roku dotyczącej przyjęcia Regulaminu Dofinansowania Zadań ze Środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska                                  i Gospodarki Wodnej w Tarnowskich Górach

Wykonuje:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu – Pani Krystyna Kosmala

10.     

IV/56/2007

w sprawie udzielenia dotacji Gminie Świerklaniec                         z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich w obrębie żeliwnego masztu wpisanego do rejestru zabytków pod Nr B/624/92, na podstawie decyzji z dnia 6 sierpnia 1992 roku, usytuowanego na terenie zabytkowego założenia parkowego w Świerklańcu

Wykonuje:

Powiatowy Konserwator Zabytków

 

Nadzoruje:

Wicestarosta  Powiatu

11.     

IV/57/2007

w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii              p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kotach, z przeznaczeniem na wykonanie pokrycia dachowego               w kaplicy p.w. Bożego Grobu i św. Medarda w Potępie, gm. Krupski Młyn, wpisanej do rejestru zabytków pod Nr A/636/66, na podstawie decyzji z dnia 28 maja 1966 roku

Wykonuje:

Powiatowy Konserwator Zabytków

 

Nadzoruje:

Wicestarosta  Powiatu

12.     

IV/58/2007

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach – radnego Joachima Ganszyńca do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach czynności związanych z podróżą służbową.

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

 

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

13.     

IV/59/2007

w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/4/2006 Rady Powiatu                  w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

 

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

14.     

IV/60/2007

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich”

Wykonuje:

Biuro ds. Inwestycji

 

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu – Pani Krystyna Kosmala

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-02-12

Wyświetleń: 1270

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-02-12

« POWRÓT

WYDRUK