» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lutego 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 15/90/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na zakup pojazdu wielofunkcyjnego

Symbol: 15/90/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 15/89/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 15/89/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 15/87/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w roku 2007 w dziedzinie kultury, sztuki, turystyki i krajoznawstwa.

Symbol: 15/87/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 15/86/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Symbol: 15/86/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 15/85/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez SP ZOZ - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Symbol: 15/85/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 15/84/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 15/84/2007

Załączniki:
1) Projekt Statutu Powiatu Tarnogóskiego Typ: DOC, Rozmiar: 224 KB
2) Załącznik nr 1 do Statutu - wykaz jednostek Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
3) Załącznik nr 2 do Statutu - Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 15/80/2007 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego nr LI/502/2006 z dnia 30 maja 2006r. w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Symbol: 15/80/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 15/79/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 2.

Symbol: 15/79/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 15/78/2007 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1.

Symbol: 15/78/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 15/77/2007 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5.

Symbol: 15/77/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 15/76/2007 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 2.

Symbol: 15/76/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 15/75/2007 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 z siedzibą w Radzionkowie ul. ks. Knosały 113.

Symbol: 15/75/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
POWRÓT