» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 17/96/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji w Technikum nr 10 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 zawodów: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ogrodnik

Symbol: 17/96/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 17/95/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Tarnowskich Górach, Panu Jackowi Pieczykowi.

Symbol: 17/95/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 17/94/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie: odwołania Pana Jacka Pieczyka ze stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radzionkowie.

Symbol: 17/94/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 17/92/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie upoważnienia – Członka Zarządu Powiatu – Pani Krystyny Kosmali do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we Wspólnocie Mieszkaniowej w Krupskim Młynie przy ul. Grzegorzewskiej 3

Symbol: 17/92/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 17/91/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: nabycia do zasobu Powiatu Tarnogórskiego od Skarbu Państwa, na współwłasność z Gminą Tarnowskie Góry udziału wynoszącego 358/1000 części prawa własności nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Sobieskiego 5

Symbol: 17/91/2007

Data wprowadzenia: 2007-02-23

WIĘCEJ »
POWRÓT