» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja V z dnia 26.02.2007r.

Tytuł:  Uchwała Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały Nr V/68/2007 Typ: ZIP, Rozmiar: 46.99 KB
2) Statut Powiatu Tarnogórskiego Typ: DOC, Rozmiar: 282.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr V/73/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr V/72/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/12/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby jej członków.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr V/71/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zamiaru likwidacji w Technikum nr 10 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 zawodów: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ogrodnik.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr V/70/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie nabycia do zasobu Powiatu Tarnogórskiego od Skarbu Państwa, na współwłasność z Gminą Tarnowskie Góry udziału wynoszącego 358/1000 części prawa własności nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Sobieskiego 5.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr V/69/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr V/67/2007 Rady Powiatuw Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały Nr V/67/2007 Typ: ZIP, Rozmiar: 83.23 KB

Data wprowadzenia: 2007-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr V/66/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego nr LI/502/2006 z dnia 30 maja 2006r. w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała nr 66/V/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 34 KB

Data wprowadzenia: 2007-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr V/65/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zamiaru likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 2.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr V/64/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr V/63/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr V/62/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 2.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr V/61/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 z siedzibą w Radzionkowie ul. ks. Knosały 113.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-03-02

WIĘCEJ »
POWRÓT