» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2007 r.

Uchwała nr 18/97/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na rozszerzenie kwoty ubezpieczenia majątku Powiatu oraz wszystkich jednostek organizacyjnych na okres 2 lat tj. od 14 marca 2007 roku do 13 marca 2009 rokuSymbol: 18/97/2007

Uchwała nr 18/97/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 lutego 2007 roku

 

w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na rozszerzenie kwoty ubezpieczenia majątku Powiatu oraz wszystkich jednostek organizacyjnych na okres 2 lat tj. od 14 marca 2007 roku do 13 marca 2009 roku

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 i ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz punktu 1, podp. 1.4 rozdziału II - "Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego" stanowiącego załącznik do uchwały nr 93/654/2004 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 czerwca 2004 roku.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

 

Zatwierdzić i skierować do realizacji wniosek o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości przekraczającej 60 tys. euro na rozszerzenie kwoty ubezpieczenia majątku Powiatu oraz wszystkich jednostek organizacyjnych na okres 2 lat tj. od 14 marca 2007 roku do 13 marca 2009 roku w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-03-12

Wyświetleń: 1431

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-03-12

« POWRÓT

WYDRUK