» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja VII z dnia 27.03.2007r.

Tytuł:  Uchwała nr VII/89/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Tarnogórskiego o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr VII/88/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie nabycia przez Powiat Tarnogórski 48 sztuk akcji GTL S.A.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr VII/87/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok .

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała nr VII/87/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 63 KB
2) Załączniki do uchwały Typ: ZIP, Rozmiar: 122.12 KB

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr VII/ 86/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Powiatu do rozpoznania skargi na działalność Starosty Tarnogórskiego wniesionej przez: Wiktorię Sztaba, Halinę Pełka, Grażynę Grzelewską i Andrzeja Skowronka oraz przekazania skargi do rozpatrzenia wojewodzie.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała nr VII/86/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 29 KB

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr VII/85/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem aplikacyjnym p.n. "Cyfrowa prezentacja atrakcji turystycznych i zabytków Powiatu Tarnogórskiego" w ramach Programu Operacyjnego 2007 - " Dziedzictwo Kulturowe".

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr VII/84/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie nadania imienia Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/83/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia zmian do uchwały nr XXXIII/279/2001 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia rzeczowych składników majątku trwałego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Tarnogórski.

Symbol: EB.0716-16/07

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr VII/82/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Góry z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0718-16/06

Załączniki:
1) Uchwała nr VII/82/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 26 KB

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr VII/ 81/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała nr VII/81/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 23 KB

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/80/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 152 KB

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr VII/79/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 33 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: DOC, Rozmiar: 35.5 KB

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr VII/78/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie założenia Technikum nr 15 z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 oraz włączenia zakładanej szkoły do Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących im. Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: DOC, Rozmiar: 348.5 KB

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr VII/77/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 i kształcących w zawodach właściwych dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Symbol: EB.0716 -16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr VII/76/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Ministrowi Środowiska prowadzenia Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. S. Morawskiego w Brynku.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr VII/75/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2006.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) sprawozdanie z działalności PCPR Typ: DOC, Rozmiar: 794.5 KB

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
POWRÓT