» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2007 r.

Uchwała nr 26/136/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie: wniesienia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach wniosku o zniesienie użytkowania na części nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21, ustanowionego na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im.B.Hagera w Tarnowskich Górach.Symbol: 26/136/2007

Uchwała nr 26/136/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 27 marca 2007 roku

 

 

w sprawie: wniesienia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach wniosku o zniesienie użytkowania na części nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21, ustanowionego na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im.B.Hagera w Tarnowskich Górach.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 Uchwały Nr XXI/184/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości (z późn.zm.).  

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.         Wnieść do Sądu Rejonowego - V Wydziału Ksiąg Wieczystych w Tarnowskich Górach, wniosek o zniesienie użytkowania na części nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21, ustanowionego na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera w Tarnowskich Górach.

2.         Określić zakres rzeczowy wniosku do:

1)    działki gruntu nr 5411/136 o pow. 0,3074ha, zabudowanej budynkiem szpitala, dla której prowadzona jest KW nr 50844,

2)    działki gruntu nr 5433/136 o pow. 0,0511ha, stanowiącej drogę dojazdową, dla której prowadzona jest KW nr 50844,

3)    działki gruntu 5408/136 o pow.0,0249ha, zabudowanej budynkiem prosektorium, dla której prowadzona jest KW nr 42359,

4)    działki gruntu nr 5399/136 o pow.0,0345ha, położonej poza terenem szpitala, będącej
w faktycznym władaniu Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych, dla której prowadzona jest KW nr 42359,

5)    działki gruntu nr 5409/136 o pow.0,0037ha, położona pod pasem drogowym drogi gminnej - ulicy Okrzei, dla której prowadzona jest KW nr 42359.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-04-04

Wyświetleń: 1290

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-04-04

« POWRÓT

WYDRUK