» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2007 r.

Uchwała nr 26/137/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Tarnowskich Górach ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004 - 2006 Działanie 1.3 "Nowe horyzonty" oraz w latach 2006 - 2007Symbol: 26/137/2007

Uchwała nr 26/137/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 27 marca 2007 roku

 

w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Tarnowskich Górach ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004 - 2006 Działanie 1.3 "Nowe horyzonty" oraz w latach 2006 - 2007

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 i ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz punkt 1, podp. 1.4 rozdziału II - "Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne" stanowiącego załącznik do uchwały nr 93/655/2004 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 czerwca 2004 roku.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

 

Zatwierdzić i skierować do realizacji wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości przekraczającej 60 tys. euro na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004 - 2006 Działanie 1.3 "Nowe horyzonty" oraz w latach 2006 - 2007 w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-04-04

Wyświetleń: 1250

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-04-04

« POWRÓT

WYDRUK