» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2007 r.

Uchwała nr 26/133/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu Powiatu Tarnogórskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 rok.Symbol: 26/133/2007

Uchwała nr 26/133/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 27 marca 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia bilansu Powiatu Tarnogórskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 rok.

 

 

Na podstawie art. 32 ust.  1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowych (tekst jednolity Dz. U. NR 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz. 694 z późn. zm) oraz § 17 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020 z 2006r.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1.

 

Zatwierdzić bilans Powiatu Tarnogórskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-04-19

Wyświetleń: 1269

Załączniki:
1) załącznnik do uchwąły nr 26 - 133 - 2007 bilans Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2007-04-19, Pobrań: 1105, Typ: ZIP, Rozmiar: 4.98 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-04-19

« POWRÓT

WYDRUK