» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2007 r.

Uchwała nr 27/142/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż krów rasy Limousine, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.Symbol: 27/142/2007

Uchwała nr 27/142/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 30 marca 2007 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż krów rasy Limousine, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

1.       Powołać komisję przetargową na sprzedaż krów rasy Limousine, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

Przewodniczący

inż. Krystyna Kosmala

Członek Zarządu Powiatu

2.

Z-ca Przewodniczącego

mgr inż. Roman Rynduch

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem

3.

Członek Komisji

mgr Tomasz Szmydki

Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem

4.

Członek Komisji

mgr Iwona Borecka

Inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów

5.

Członek Komisji

mgr inż. Krzysztof Horzela

Kierownik Referatu Rolnictwa

6.

Członek Komisji

mgr inż. Jadwiga Bujoczek

Kierownik Warsztatów Szkolnych przy ZSAiO

 

2.       Zobowiązać komisję przetargową do działania w oparciu o Uchwałę nr 24/127/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 marca 2007 w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego".

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-04-04

Wyświetleń: 1173

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-04-04

« POWRÓT

WYDRUK