» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2007 r.Uchwała nr 27/140/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 30 marca 2007 roku

 

 

w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 60 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym     (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1.

 

Uruchomioną rezerwę w wysokości 70 693 zł przeznaczyć na:

1.       zakup routera  dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń"  w Tarnowskich Górach - 3 538 zł

2.       remont oświetlenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach - 10 000 zł

3.       dofinansowanie konkursu "Pod znakiem Lwa Albionu i Polskiego Orła" - 3 500 zł

4.       zakup nagród dla finalistów V edycji Powiatowego Dnia Nauki organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące  w Tarnowskich Górach - 800 zł

5.       zakup nagród dla finalistów Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego im. Wisławy Szymborskiej organizowanego przez Zespół Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim  - 500 zł

6.       zakup programu komputerowego obsługującego nabór do szkół ponadgimnazjalnych                          - 8 811 zł

7.       organizacja cyklu konferencji ze znanymi osobistościami skierowanych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych - 7 000 zł

8.       wydzielenie pomieszczenia biurowego z sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16 - 4 515 zł.

9.       usunięcie usterek i nieprawidłowości stwierdzonych w czasie pomiarów elektrycznych w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, Sienkiewicza 16 oraz Mickiewicza 41  - 23 729 zł

10.    doraźne roboty remontowe w powiatowym zasobie mieszkalnym - 8 300 zł

 

§ 2.

 

Do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku                          w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", "które obejmują:", ppkt. a) wydatki bieżące w tym: - rezerwy

zmienia się kwotę 930 546 zł na kwotę 859 853 zł

 

§ 3.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 12 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 14 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. na realizację zadań z własnych z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

 

 

 

 

§ 5.

 

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 12 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 6.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 14 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały

§ 7.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 9.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

 

 

UZASADNIENIE

 

Uruchomioną rezerwę w wysokości 55 820 zł przeznaczono na:

 

  • wydatki związane z przekazaniem do archiwizacji dokumentów kadrowo-płacowych pracowników zlikwidowanego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tarnowskich Górach, byłego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - 15 200 zł
  • dokonanie opłat sądowych związanych z wystąpieniem do Krajowego Rejestru Karnego z "zapytaniem o  udzielenie informacji o osobie" dla pracowników Starostwa Powiatowego i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu - 10 900 zł
  • wykonanie ekspertyzy stanu technicznego elementów stropu nad parterem w budynku zamku w Nakle Śląskim - 2 440 zł
  • podwyższenie wydatków związanych z zakupem mediów w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku - 2 000 zł
  • malowanie korytarzy w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach - 6 954 zł
  • wydatki związane z organizacją VI Powiatowej Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych                         - 2 588 zł
  • usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego  - 2 954 zł
  • publikację informacji o Powiecie Tarnogórskim w "Dzienniku Zachodnim" - 8 784 zł.
  • przeprowadzenie kompleksowych pomiarów instalacji elektrycznej oraz jej naprawę w kuchni Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach - 4 000 zł

 

 

Środki zostały rozdysponowane na podstawie stanowisk Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w przedmiotowych sprawach.

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef KorpakOsoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-04-10

Wyświetleń: 1127

Załączniki:
1) załączniki do uchwały nr 27/140/2007 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2007-04-10, Pobrań: 710, Typ: ZIP, Rozmiar: 156.63 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-04-10

« POWRÓT

WYDRUK