» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2007 r.

Uchwała nr 27/139/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.Symbol: 27/139/2007

Uchwała nr 27/139/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 30 marca 2007 roku

 

w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r.)

 

§ 1

 

Do Uchwały Nr III/4/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku                          w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie",

zmienia się kwotę 109 186 093 zł na kwotę 109 193 650 zł

 

2. w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", w ppkt. a) dotacji

"dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat"

zmienia się kwotę 8 901 962 zł na kwotę 8 909 508 zł

 

3.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", w ppkt. a) dotacji

"dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych"

zmienia się kwotę 228 489 zł na kwotę 228 500 zł

 

4. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",

zmienia się kwotę 111 806 766 zł na kwotę 111 814 323 zł

 

5. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. a) wydatki bieżące

zmienia się kwotę 101 090 338 zł na kwotę 100 963 614 zł

 

6. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",  ppkt. a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

zmienia się kwotę 60 452 916 zł na kwotę 60 772 381 zł

 

7. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. b) wydatki majątkowe

zmienia się kwotę 10 716 428 zł na kwotę 10 850 709 zł

 

8. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w ppkt. a) "wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"      

zmienia się kwotę 10 045 611 zł na kwotę 10 053 157 zł

 

§ 2

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. zgodnie                            z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

 

 

§ 3

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 4

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 8 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

 

§ 5

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 12 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. zgodnie  z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 6

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 13 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

 

§ 7

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 14 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. na realizację zadań z własnych z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

 

§ 8

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 18 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

 

§ 9

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 11

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 8 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 12

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 12 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały

 

§ 13

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 13 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

 

§ 14

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 14 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały

§ 15

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 18 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały

 

§ 16

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 18

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-04-19

Wyświetleń: 1079

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 27 - 139 - 2007 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2007-04-19, Pobrań: 736, Typ: ZIP, Rozmiar: 230.68 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-04-19

« POWRÓT

WYDRUK