» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 30/158/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na dostawę miału węglowego do kotłowni w Nakle Śląskim w okresie od 01.09.2007 do 31.05.2008

Symbol: 30/158/2007

Data wprowadzenia: 2007-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 30/156/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 30/156/2007

Data wprowadzenia: 2007-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 30/155/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok".

Symbol: 30/155/2007

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 30/155/2007 Zarządu Powiatu Typ: ZIP, Rozmiar: 116.08 KB

Data wprowadzenia: 2007-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 30/154/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej zagwarantowania w budżecie Powiatu na lata 2008-2009 środków finansowych dla SPZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach na realizację zadania pn.: "Zapewnienie kompleksowej opieki perinatalnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach", współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Symbol: 30/154/2007

Data wprowadzenia: 2007-04-20

WIĘCEJ »
POWRÓT