» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja VIII z dnia 24.04.2007r.

Tytuł:  Uchwała Nr VIII/103/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VIII/102/2007Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VIII/101/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/89/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Tarnogórskiego o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VIII/100/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" Pani Justynie Kędzia.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VIII/99/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VIII/98/2007Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w związku z zamiarem prowadzenia na terenie szpitala działalności gospodarczej pn. "Bufet szpitalny - kawiarenka".

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VIII/97/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na lata 2008 - 2009 środków finansowych dla SPZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach na realizację zadania pn.: "Zapewnienie kompleksowej opieki perinatalnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach", współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VIII/96/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 116.73 KB

Data wprowadzenia: 2007-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VIII/95/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/272/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2004 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21i ul. Pyskowickiej 47-51 prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VIII/94/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr LI/501/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VIII/93/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie założenia III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. H. Sienkiewicza 6.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 25.5 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: DOC, Rozmiar: 95.5 KB

Data wprowadzenia: 2007-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VIII/92/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie rozszerzenia zakresu realizowanych przez Powiat Tarnogórski zadań Wojewody Śląskiego z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, przekazanych porozumieniem z dnia 3 marca 2006 roku.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VIII/91/2007Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr LIII/527/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach absolutorium z wykonania budżetu za rok 2006.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-04-27

WIĘCEJ »
POWRÓT