» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 31/165/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Symbol: 31/165/2007

Data wprowadzenia: 2007-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 31/164/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Lokalnego "AGROTUR" S. A. w Krupskim Młynie

Symbol: 31/164/2007

Data wprowadzenia: 2007-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 31/163/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21

Symbol: 31/163/2007

Data wprowadzenia: 2007-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 31/162/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków ulic położonych na obszarze Miasta Gliwice

Symbol: 31/162/2007

Data wprowadzenia: 2007-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 31/161/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2007 roku w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia

Symbol: 31/161/2007

Data wprowadzenia: 2007-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 31/160/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Karchowicach, u. Bytomska 47.

Symbol: 31/160/2007

Data wprowadzenia: 2007-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 31/159/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

Symbol: 31/159/2007

Załączniki:
1) Schemat organizacyjny PCPR w Tarnowskich Górach Typ: ZIP, Rozmiar: 11.56 KB

Data wprowadzenia: 2007-05-07

WIĘCEJ »
POWRÓT