» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 32/169/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2007 roku w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia.

Symbol: 32/169/2007

Data wprowadzenia: 2007-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 32/168/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie wydania opinii o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej gminnej - ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach

Symbol: 32/168/2007

Data wprowadzenia: 2007-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 32/167/2007 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1.

Symbol: 32/167/2007

Data wprowadzenia: 2007-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 32/166/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007 - 2010

Symbol: 32/166/2007

Załączniki:
1) Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007 - 2010 Typ: ZIP, Rozmiar: 29.87 KB

Data wprowadzenia: 2007-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 32/173/2007 Zarządu Powiatu w Tarnogórskich Górach z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Tarnogórskiego na miesiąc maj 2007 roku

Symbol: 32/173/2007

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 32/173/2007 Typ: ZIP, Rozmiar: 9.25 KB

Data wprowadzenia: 2007-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 32/172/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Symbol: 32/172/2007

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 32/172/2007 Typ: ZIP, Rozmiar: 221.14 KB

Data wprowadzenia: 2007-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 32/171/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Symbol: 32/171/2007

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 32/171/2007 Typ: ZIP, Rozmiar: 310.01 KB

Data wprowadzenia: 2007-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 32/170/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr VIII/96/2007 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok.

Symbol: 32/170/2007

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 32 - 170 -2007 Typ: ZIP, Rozmiar: 150.59 KB

Data wprowadzenia: 2007-05-09

WIĘCEJ »
POWRÓT