» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 35/183/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 35/183/2007

Załączniki:
1) Schemat organizacyjny ZDP Typ: ZIP, Rozmiar: 4.14 KB

Data wprowadzenia: 2007-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/184/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/92/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie rozszerzenia zakresu realizowanych przez Powiat Tarnogórski zadań Wojewody Śląskiego z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, przekazanych porozumieniem z dnia 3 marca 2006 roku.

Symbol: 35/184/2007

Data wprowadzenia: 2007-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/182/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 24/127/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 marca 2007r. w sprawie "Wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego".

Symbol: 35/182/2007

Data wprowadzenia: 2007-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/181/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobu przez Powiat Tarnogórski prawa własności nieruchomości położonej w gminie Tworóg oznaczonej nr ewid. 377/1, z przeznaczeniem na część pasa drogowego drogi powiatowej S 2901.

Symbol: 35/181/2007

Data wprowadzenia: 2007-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/180/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/197/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29.06.2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Budżetowy"

Symbol: 35/180/2007

Data wprowadzenia: 2007-05-29

WIĘCEJ »
POWRÓT