» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja X z dnia 29.05.2007r.

Tytuł:  Uchwała nr X/113/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr X/112/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/197/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Budżetowy".

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr X/111/2007 Rady Powiat w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr VIII/92/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie rozszerzenia zakresu realizowanych przez Powiat Tarnogórski zadań Wojewody Śląskiego z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, przekazanych porozumieniem z dnia 3 marca 2006 roku.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr X/110/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie nabycia do zasobu Powiatu Tarnogórskiego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Tworóg oznaczonej nr ewidencyjnym 377/1, z przeznaczeniem na część pasa drogowego drogi powiatowej S 2901.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr X/109/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie powierzenia Gminie Radzionków prowadzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Radzionków.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 55 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: DOC, Rozmiar: 38.5 KB

Data wprowadzenia: 2007-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr X/108/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/97/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku dotyczącej zabezpieczenia w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na lata 2008 - 2009 środków finansowych dla SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach na realizację zadania pn.: "Zapewnienie kompleksowej opieki perinatalnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach", współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr X/107/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: XLS, Rozmiar: 693.5 KB

Data wprowadzenia: 2007-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr X/106/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej Nakle przy ul. Głównej służebnością gruntową.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr X/105/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr X/104/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007 - 2010.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 204.5 KB

Data wprowadzenia: 2007-06-04

WIĘCEJ »
POWRÓT