» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 40/207/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety

Symbol: 40/207/2007

Data wprowadzenia: 2007-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/206/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Symbol: 40/206/2007

Data wprowadzenia: 2007-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/205/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie

Symbol: 40/205/2007

Data wprowadzenia: 2007-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/204/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach

Symbol: 40/204/2007

Data wprowadzenia: 2007-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/203/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 176/1250/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu przyznawania częściowej refundacji czesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 40/203/2007

Data wprowadzenia: 2007-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/202/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Tomaszewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Symbol: 40/202/2007

Data wprowadzenia: 2007-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/201/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Musialik - Nosal nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Symbol: 40/201/2007

Data wprowadzenia: 2007-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/200/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 40/200/2007

Data wprowadzenia: 2007-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/199/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok".

Symbol: 40/199/2007

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 40/199/2007 Typ: ZIP, Rozmiar: 143.34 KB

Data wprowadzenia: 2007-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/198/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Gminie Radzionków, stanowiącej działkę gruntu nr 1732/23.

Symbol: 40/198/2007

Data wprowadzenia: 2007-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/197/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej utworzenia Filii Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Tarnowskich Górach z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nłkowskiej 2.

Symbol: 40/197/2007

Data wprowadzenia: 2007-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/196/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47 - 51, dla którego organem tworzącym jest Powiat Tarnogórski.

Symbol: 40/196/2007

Data wprowadzenia: 2007-06-14

WIĘCEJ »
POWRÓT