» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2007 r.

Uchwała nr 40/196/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47 - 51, dla którego organem tworzącym jest Powiat Tarnogórski.Symbol: 40/196/2007

Uchwała nr 40/196/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 11 czerwca 2007 roku

 

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47 - 51, dla którego organem tworzącym jest Powiat Tarnogórski.

 

 

            Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47 - 51, dla którego organem tworzącym jest Powiat Tarnogórski.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§3

.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Załącznik do uchwały nr 40/196/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku

 

Uchwała Nr ....../....../2007

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ...................... 2007 roku

 

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, dla którego organem tworzącym jest Powiat Tarnogórski.

 

 

            Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.) w związku z art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku  o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z  2007 r. Nr 14, poz. 89).

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§1

 

1.       Powołać Radę Społeczną działającą przy SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51 w Tarnowskich Górach, dla którego organem tworzącym jest Powiat Tarnogórski, w składzie:

1.       Starosta Tarnogórski  - z urzędu,

2.       przedstawiciel Wojewody Śląskiego - z urzędu,

3.       osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały, powołane przez Radę Powiatu Tarnogórskiego, w liczbie ośmiu osób ( zgodnie z § 12 pkt 2c statutu szpitala).

2.       Radę Społeczną powołuje się na okres 4 lat tj. od 27.06.2007r. - 27.06.2011r.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

  

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....................Rady Powiatu

                                                                                         w Tarnowskich Górach z dnia .............. 2007 r.

 

 

 

 

SKŁAD RADY SPOŁECZNEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY SP ZOZ  -  WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY IM. DR B. HAGERA W TARNOWSKICH GÓRACH.

 

 

 

 

LP.

 

Imię i Nazwisko

 

Funkcja

 

1.

 

Józef Korpak

 

Starosta Tarnogórski - Przewodniczący Rady Społecznej (z urzędu)

 

2.

 

Agnieszka Kacperska

 

Członek Rady Społecznej- Przedstawiciel Wojewody ( z urzędu)

 

3.

 

 

Katarzyna Klakla

 

 

Członek Rady Społecznej

 

4.

 

Maria Rogocz

 

Członek Rady Społecznej

 

5.

 

Zdzisław Czapla

 

Członek Rady Społecznej

 

6.

 

Andrzej Elwart

 

Członek Rady Społecznej

 

7.

 

Andrzej Fiała

 

 

Członek Rady Społecznej

 

8.

 

Dariusz Nowodworski

 

Członek Rady Społecznej

 

9.

 

 

 

 

Jerzy Słodczyk

 

 

Członek Rady Społecznej

 

10.

 

Sławomir Wilk

 

Członek Rady Społecznej

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef KorpakOsoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-06-14

Wyświetleń: 1337

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-06-14

« POWRÓT

WYDRUK