» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2007 r.

Uchwała nr 40/197/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej utworzenia Filii Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Tarnowskich Górach z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nłkowskiej 2.Symbol: 40/197/2007

Uchwała nr 40/197/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 11 czerwca 2007 roku

 

 

 

w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej utworzenia Filii Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Tarnowskich Górach z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2.

 

 

            Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm).

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala :

 

 

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie utworzenia Filii Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tarnowskich Górach z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Załącznik do uchwały nr 40/197/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku.

 

 

Uchwała nr .......................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ...............................

 

 

w sprawie: utworzenia Filii Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tarnowskich Górach z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2.

 

 

            Na podstawie art. 12, pkt 8i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 5, ust.5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późn. zm.)

 

 

Rada Powiatu

uchwala :

 

§ 1

 

Utworzyć z dniem 1 września 2007 roku Filię Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Tarnowskich Górach z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

   

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-06-15

Wyświetleń: 1046

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-06-15

« POWRÓT

WYDRUK