» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2007 r.

Uchwała nr 40/198/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Gminie Radzionków, stanowiącej działkę gruntu nr 1732/23.Symbol: 40/198/2007

Uchwała nr 40/198/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 11 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Gminie Radzionków, stanowiącej działkę gruntu nr 1732/23.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Gminie Radzionków, stanowiącej działkę gruntu nr 1732/23.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

  

Załącznik do uchwały nr 40/198/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku.

 

Uchwała nr ............

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia .....................

 

 

w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Gminie Radzionków, stanowiącej działkę gruntu nr 1732/23.

 

 

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), art. 12, pkt 8a oraz art. 47, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia   5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XXI/184/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2004r.  w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości (z późn. zm.) w związku z § 5, pkt 1, ppkt 2 Załącznika nr 1 ww. Uchwały.

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gminie Radzionków przy ul. Sikorskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 1732/23 o pow. 0,0308 ha, zabudowanej w części budynkiem internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, będącej własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu spółki TRITEX II.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


                                                      

  

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-06-15

Wyświetleń: 1098

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-06-15

« POWRÓT

WYDRUK