» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2007 r.

Uchwała nr 40/203/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 176/1250/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu przyznawania częściowej refundacji czesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat TarnogórskiSymbol: 40/203/2007

Uchwała nr 40/203/2006

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 11 czerwca 2007 roku

 

w sprawie uchylenia uchwały nr 176/1250/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu przyznawania częściowej refundacji czesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Uchylić uchwałę nr 176/1250/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu przyznawania częściowej refundacji czesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-06-15

Wyświetleń: 1041

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-06-15

« POWRÓT

WYDRUK