» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2007 r.

Uchwała nr 40/206/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.Symbol: 40/206/2007

Uchwała nr 40/206/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 11 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1.

 

Uruchomioną rezerwę w wysokości 18 763 zł przeznaczyć na:

1.       wykonanie medali pamiątkowych z okazji 150-lecia Stacji Kolejowej w Tarnowskich Górach  - 15 100 zł

2.       wypłatę stypendiów przyznanych przez Starostę Powiatu Tarnogórskiego dla najzdolniejszych studentów  -  1 250 zł

3.       dofinansowanie organizacji imprez promujących Powiat Tarnogórskiego - 2 413 zł

 

§ 2.

 

Do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku                          w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", "które obejmują:", ppkt. a) wydatki bieżące w tym: - rezerwy

zmienia się kwotę 18 763 zł na kwotę 0 zł

 

§ 3.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 12 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 4.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 12 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 5.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 7.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

 

Uzasadnienie

 

Uruchomioną rezerwę w wysokości 18 763 zł przeznacza się na:

  • wykonanie medali pamiątkowych z okazji 150-lecia Stacji Kolejowej w Tarnowskich Górach  - 15 100 zł
  • wypłatę stypendiów przyznanych przez Starostę Powiatu Tarnogórskiego dla najzdolniejszych studentów  -  1 250 zł
  • dofinansowanie organizacji imprez promujących Powiat Tarnogórskiego - 2 413 zł

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-06-15

Wyświetleń: 1083

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-06-15

« POWRÓT

WYDRUK