» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2007 r.

Uchwała nr 40/207/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta KaletySymbol: 40/207/2007

Uchwała nr 40/207/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 11 czerwca 2007 roku

 

w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 11, pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. nr 80 poz. 717z późn. zm).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 § 1

 

Pozytywnie zaopiniować projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety polegającej na rezerwacji terenów pod wariantowe przebiegi obejścia miejscowości Drutarnia przedstawiony w zawiadomieniu Burmistrza Miasta Kalety nr B-7320/4/2007        z dnia 22 maja 2007 roku, z uwzględnieniem poniższych uwag:

1.                  w §15, pkt 1, ppkt 2 oraz w pkt 3 ppkt 1 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety wpisać należy aktualną numerację dróg powiatowych wg. poniższego wykazu:

-          w miejsce 08692 wpisać 2351S,

-          w miejsce 08693 wpisać 3248S,

-          w miejsce 08694 wpisać 2335S,

-          w miejsce 08689 wpisać 3250S,

oraz dopisać drogi powiatowe 3311S oraz 3312S.

 

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-06-15

Wyświetleń: 1123

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-06-15

« POWRÓT

WYDRUK