» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2007 r

Tytuł:  Uchwała nr 42/217/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne.

Symbol: 42/217/2007

Załączniki:
1) Regulamin udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne Typ: ZIP, Rozmiar: 20.52 KB
2) Wykaz jednostek organizacyjnych Typ: ZIP, Rozmiar: 7.81 KB

Data wprowadzenia: 2007-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 42/216/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 42/216/2007

Załączniki:
1) Regulamin udzielania zamóień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach Typ: ZIP, Rozmiar: 26.63 KB

Data wprowadzenia: 2007-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 42/215/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: ustalenia opłat za zajęcie gruntu, z wyjątkiem gruntu znajdującego się w pasie drogi powiatowej, będącego własnością Powiatu Tarnogórskiego, przez osoby fizyczne i prawne, w celu prowadzenia prac budowlano - instalacyjnych infrastruktury technicznej.

Symbol: 42/215/2007

Data wprowadzenia: 2007-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 42/214/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: 42/214/2007

Załączniki:
1) Uchwała nr 42/214/2007 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątjowymi powiatowe Typ: ZIP, Rozmiar: 23.04 KB

Data wprowadzenia: 2007-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 42/212/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego i Zarządowi Województwa Śląskiego "Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami powiatu tarnogórskiego na lata 2004-2015 obejmującego okres od uchwalenia Planu do dnia 31 grudnia 2006 roku".

Symbol: 42/212/2007

Data wprowadzenia: 2007-06-27

WIĘCEJ »
POWRÓT