» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 lipca 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 45/229/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach, które są osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Symbol: 45/229/2007

Data wprowadzenia: 2007-07-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/228/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 24/127/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 marca 2007r. w sprawie "Wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego".

Symbol: 45/228/2007

Data wprowadzenia: 2007-07-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/226/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie: zaopiniowania projektu "Planu gospodarki odpadami Miasta Kalety na lata 2007 - 2010 z perspektywą do roku 2015".

Symbol: 45/226/2007

Data wprowadzenia: 2007-07-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/225/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie podziału zadań związanych z realizacją uchwał XI sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 45/225/2007

Data wprowadzenia: 2007-07-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/227/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie powierzenia zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Sikorskiego 7b w Radzionkowie Powiatowemu Zakładowi Budżetowemu w Tarnowskich Górach

Symbol: 45/227/2007

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 45/227/2007 Typ: ZIP, Rozmiar: 11.42 KB

Data wprowadzenia: 2007-07-04

WIĘCEJ »
POWRÓT