» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 lipca 2007 r.

Uchwała nr 48/237/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie przesunięcia terminu spłaty raty długoterminowego kredytu bankowego na inwestycje na drogach powiatowych zaciągniętego na podstawie umowy nr 310-13/2/II/23/2005 zawartej w dniu 27.12.2005r.Symbol: 48/237/2007

Uchwała nr 48/237/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 17 lipca 2007 roku

 

w sprawie przesunięcia terminu spłaty raty długoterminowego kredytu bankowego na inwestycje na drogach powiatowych zaciągniętego na podstawie umowy nr 310-13/2/II/23/2005 zawartej w dniu 27.12.2005r.

 

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r. z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1.

 

1.       Wyrazić zgodę na przesunięcie terminu spłaty raty kredytu w kwocie 488 783 zł zaciągniętego na podstawie umowy nr 310-13/2/II/23/2005 zawartej w dniu 27.12.2005r.

2.       Termin spłaty raty kredytu ustala się na dzień 23 listopada 2007 rok.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-07-24

Wyświetleń: 1262

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-07-24

« POWRÓT

WYDRUK