» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 lipca 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 51/261/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych niektórych ulic położonych w Sołectwie Tworóg na obszarze Gminy Tworóg

Symbol: 51/261/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/260/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 45/227/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02.07.2007r. w sprawie powierzenia zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Sikorskiego 7b w Radzionkowie Powiatowemu Zakładowi Budżetowemu

Symbol: 51/260/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/259/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu - Pani Krystyny Kosmali do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we Wspólnocie Mieszkaniowej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b

Symbol: 51/259/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/257/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w sezonie 2007 - 2008.

Symbol: 51/257/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/256/2007 Zarządu Powiatu w Tarnogórskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Tarnogórskiego na miesiąc sierpień 2007 roku

Symbol: 51/256/2007

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nrt 51 - 256 - 2007 Typ: ZIP, Rozmiar: 9.16 KB

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/255/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Symbol: 51/255/2007

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 51/255/2007 Typ: ZIP, Rozmiar: 476.59 KB

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/254/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113.

Symbol: 51/254/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/253/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 z Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113.

Symbol: 51/253/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/252/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2.

Symbol: 51/252/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/251/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 4 z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2.

Symbol: 51/251/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/250/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5.

Symbol: 51/250/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/249/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5.

Symbol: 51/249/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/248/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2.

Symbol: 51/248/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/247/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1.

Symbol: 51/247/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/246/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1.

Symbol: 51/246/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/245/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu przez Powiat Tarnogórski na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 908 z drogą powiatową nr 08693 w Kaletach Miotku"

Symbol: 51/245/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/244/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach nr X/113/2007 z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Symbol: 51/244/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/243/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w roku budżetowym 2006

Symbol: 51/243/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
POWRÓT