» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 56/285/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na realizację projektu pn. Inkubator przedsiębiorczości - Rozwój w korzystnych warunkach.

Symbol: 56/285/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/284/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu zmian do uchwały nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr LIV/581/2006 z dnia 26 września 2006 r., Nr LV/594/2006 z dnia 24 października 2006 r., Nr II/30/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.

Symbol: 56/284/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/283/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami powiatowego zasobu nieruchomości.

Symbol: 56/283/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/280/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Karchowicach, ul. Bytomska 47

Symbol: 56/280/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/278/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 sierpnia 2007roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Gminie Radzionków na realizację zadania pn. zakup aktywnej tablicy drogowej i jej montaż przy ulicy Szymały w Radzionkowie

Symbol: 56/278/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/279/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 56/279/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-06

WIĘCEJ »
POWRÓT