» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 sieprnia 2007 roku

Tytuł:  Uchwała nr 57/292/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach, które są osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z 2004 r. z póżn. zm.).

Symbol: 57/292/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 57/291/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na założenie osnowy poziomej III klasy dla Gminy Zbrosławice.

Symbol: 57/291/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 57/290/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/79/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 57/290/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 57/288/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LI/509/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006r. w sprawie przyjęcia w drodze darowizny przez Powiat Tarnogórski nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Symbol: 57/288/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 57/287/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Symbol: 57/287/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 57/286/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zbrosławice prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice

Symbol: 57/286/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-10

WIĘCEJ »
POWRÓT