» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Uchwała nr 58/293/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w srawie: podziału zadań związanych z realizacją niektórych uchwał XIII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich GórachSymbol: 58/293/2007

Uchwała nr 58/293/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją niektórych uchwał XIII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Dokonać podziału zadań związanych z realizacją niektórych uchwał XIII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach podjętych w dniu 28 sierpnia 2007 roku pomiędzy jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do uchwały nr 58/293/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku.

 

Lp.

Nr uchwały:

Tytuł uchwały:

Jednostka lub wydział starostwa odpowiedzialne

za wykonanie uchwały

i osoba nadzorująca

1.        

XIII/130/2007

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

2.        

XIII/131/2007

w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

3.        

XIII/132/2007

w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

4.        

XIII/139/2007

w sprawie wyłączenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Technikum Nr 10 z Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących im. 1000-lecia Państwa Polskiego z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. G. Morcinka 9

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

5.        

XIII/140/2007

W sprawie połączenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Technikum nr 10 w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. G. Morcinka 9

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego - Artur Maligłówka


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-09-10

Wyświetleń: 1105

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-09-10

« POWRÓT

WYDRUK