» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Uchwała nr 58/294/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim Pani Janinie Cieśli.Symbol: 58/294/2007

Uchwała nr 58/294/2007

 

Zarządu Powiatu

 

w Tarnowskich Górach

 

z dnia 28 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim Pani Janinie Cieśli.

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, późn. zmian.) zgodnie z art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zmian.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

§ 1

 

Powierzyć Pani Janinie Cieśli pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim od 1 września 2007 do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora, jednak nie dłużej niż do 29 lutego 2008 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego - Artur Maligłówka


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-09-10

Wyświetleń: 1181

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-09-10

« POWRÓT

WYDRUK