» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XIV z dnia 25.09.2007r.

Tytuł:  Uchwała Nr XIV/155/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały XIV/155/07 Typ: DOC, Rozmiar: 30 KB

Data wprowadzenia: 2008-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIV/152/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr II/29/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIV/153/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr LIV/581/2006 z dnia 26 września 2006 r., Nr LV/594/2006 z dnia 24 października 2006 r., Nr II/30/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIV/154/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2007 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIV/156/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/509/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia w drodze darowizny przez Powiat Tarnogórski nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2007 roku w sprawie darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości położonych w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7a, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIV/158/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2007 roku w sprawie darowizny na rzecz Gminy Świerklaniec, nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowane działki nr: 644/6 i 645/6 o łącznej powierzchni 0,2749ha, położonej w Świerklańcu przy ulicy Wiosennej, zapisanej w KW nr 57209, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIV/159/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XII/123/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok".

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik do uchwały XIV/159/07 Typ: XLS, Rozmiar: 368 KB

Data wprowadzenia: 2007-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIV/160/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały XIV/160/07 Typ: XLS, Rozmiar: 1053 KB

Data wprowadzenia: 2007-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIV/161/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2007 roku w sprawie powierzenia Gminie Ożarowice zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Ożarowice.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIV/162/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2007 roku w sprawie powierzenia Gminie Tworóg zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tworóg.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIV/163/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2007 roku w sprawie poparcia działań Samorządu Województwa Śląskiego na rzecz organizacji EURO 2012 na terenie województwa śląskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-10-02

WIĘCEJ »
POWRÓT