» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 61/311/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 września 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w sezonie 2007 - 2008.

Symbol: 61/311/2007

Data wprowadzenia: 2007-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 61/310/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 września 2007 roku w sprawie odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24

Symbol: 61/310/2007

Data wprowadzenia: 2007-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 61/305/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 września 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Świerklaniec, nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowane działki nr: 644/6 i 645/6 o łącznej powierzchni 0,2749 ha, położonej w Świerklańcu przy ulicy Wiosennej, zapisanej w KW nr 57209, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 61/305/2007

Data wprowadzenia: 2007-10-12

WIĘCEJ »
POWRÓT