» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 września 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 63/327/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na remont dachu budynku Pałacu Myśliwskiego - Domu Pomocy Społecznej w Miedarach ul. Zamkowa 7.

Symbol: 63/327/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 63/326/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok".

Symbol: 63/326/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 63/325/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2007 roku w sprawie nie zgłoszenia wniosków do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze

Symbol: 63/325/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-06

WIĘCEJ »
POWRÓT