» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 64/336/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu zmian "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry" w rejonie dzielnic południowych - Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedla "Przyjaźń"

Symbol: 64/336/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/335/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic północnych miasta Tarnowskie Góry - Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, części Lasowic na północ od ulicy Częstochowskiej i terenów leśnych.

Symbol: 64/335/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/330/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XIV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 64/330/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/329/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: uznania skargi wniesionej przez Pana Arkadiusza Juszczyk, pełnomocnika Dariusza Kapały, na rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Włoskiej za niezasadną.

Symbol: 64/329/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/328/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 3210 S położonej na obszarze Powiatu Myszkowskiego na odcinku od skrzyżowania z DK 1 - ul. Częstochowska - ul. Warszawska - do skrzyżowania z DK 1 w miejscowości Koziegłowy.

Symbol: 64/328/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-06

WIĘCEJ »
POWRÓT