» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 69/345/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 października 2007 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24

Symbol: 69/345/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 69/344/2007 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 października 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.) na 2008 rok.

Symbol: 69/344/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 69/339/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 października 2007 roku w sprawie: wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 37 w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej.

Symbol: 69/339/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 69/338/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 października 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9.

Symbol: 69/338/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-06

WIĘCEJ »
POWRÓT