» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 70/352/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 października 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na remont dachu budynku Pałacu Myśliwskiego - Domu Pomocy Społecznej w Miedarach, przy ul. Zamkowej 7

Symbol: 70/352/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 70/351/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 października 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu do podjęcia działań zmierzających do dokonania zamiany nieruchomości.

Symbol: 70/351/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 70/350/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 października 2007 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach, Pani Joannie Stomskiej.

Symbol: 70/350/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 70/347/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 października 2007 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Kalety

Symbol: 70/347/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 70/346/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 października 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 266/1797/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24.11.2006 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego oraz opłat za udostępnienie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: 70/346/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-12

WIĘCEJ »
POWRÓT